طیاره‌های بی پیلوت پولیس بریتانیا

0 570

در پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۳۴۷ ارگان دولتی در امریکا از تکنالوژی طیاره‌های بی پیلوت استفاده می‌کردند.
اما بریتانیا از کشورهایی است که کم‌تر استفاده از طیاره‌های بی پیلوت را در برنامه‌های خود داشته، ولی در سال ۲۰۱۰ قوانین استفاده از این وسایل در این کشور تدوین گردید. قرار است برای اولین بار سه گروه پولیس بریتانیا از این تکنالوژی استفاده نماید.
قرار است تا ۱۲ ماه آینده حدود ۴۰۰ نیرو برای استفاده از این تکنالوژی تربیت شوند. از این طیاره‌ها در عملیات‌های جستجو، تعقیب فراری‌ها، تصویربرداری از صحنه‌های جنایی استفاده خواهد شد

سرخط ورځپاڼه

Leave A Reply