مبارزه با غصب و غاصبان کذب است

0 346

زورمندان، قوماندانان پیشین جهادی و شماری از مقامات دولتی در هرات؛ ۸۴۴ جریب زمین مربوط به ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ای ولایت واقع در ناحیه هشتم شهر را که ارزش مجموعی آن به ۳۲ میلیون دالر امریکایی می‌رسد؛ غصب و با اسناد جعلی بر دیگران فروخته اند.

هم اکنون بر این زمین‌های غصب شده؛ مارکیت‌های تجارتی و رهایشی ساخته شده که براساس گرارش‌ها؛ ماهانه ۴۵۰ هزار دالر امریکایی عاید کرده و همه به جیب غاصبان و آنانی می‌ریزد که مالکیت این زمین را در اختیار دارند.
براساس آمار و ارقام ریاست مستقل اراضی؛ حدود صد هزار جریب زمین دولتی و شخصی در ولایت هرات؛ از سوی زرومندان شامل مقامات دولتی، قوماندانان پیشین جهادی و دیگران در داخل و حومه شهر غصب گردیده است.
بر این زمین‌ها هم اکنون شهرک‌های رهایشی، مارکیت‌های تجارتی و منازل مسکونی اعمار گردیده است.

یک مورد غصب زمین در ولایت هرات؛ ۸۴ جریب زمین مربوط به ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات است.
مسوولان این ریاست می‌گویند، غاصبان؛ این زمین‌ها را با اسناد جعلی بر مردم به فروش رسانیده و هم اکنون بر آن ساختمان سازی کرده اند.
عبدالصبور رحمانی رئيس زراعت، آبیاری و مالداری هرات به روزنامه سرخط می‌گوید، تلاش برای پس‌گیری زمین‌های غصب شده این اداره؛ در جریان است.

او می‌گوید: « ارزش مجموعی ۱۰۹ جریب زمین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات، به ۳۲ میلیون دالر امریکایی می‌رسد. این زمین‌ها در مسیر نزدیک به مرکز شهر شاهراه قرار داشته و از اینرو حایز ارزش مادی است. از این میان؛ تنها ۲۵ جریب زمین آن غصب نګردیده، باقی همه از طریق جعل و تزویر به فروش رسید است».

منابع می‌گویند، با توجه به ساختمان‌های اعمار شده بر زمین‌های غصب شده در هرات؛ پس‌گیری آن از نزد غاصبان در این ولایت دشوار به نظر می‌رسد، در حالی که از ۵۰ سال بدینسو جزء ملکیت‌های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت به حساب می‌رود.

عبدالرحمان عمرانی مدیر کادستر اداره اراضی هرات نیز این موضوع را می‌پذیرد: «بر زمین‌های غصب شده ساختمان سازی شده است، اما دعوای آن در محاکم جریان دارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۸۴ جریب زمین غصب شده در ناحیه هشتم شهر هرات؛ مربوط به ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت است».
کم‌توجهی ادارات دولتی نسبت به جلوگیری و پس‌گیری زمین‌های دولتی در ولایت هرات؛ نزد مردم این ولایت نگران‌زا شده است.

دو تن از باشنده‌گان این ولایت به سرخط می‌گویند: «می‌آیند و در مقابل چشم‌های ما زمین دولتی و یا هم شخصی را غصب می‌کنند. بیست بار به ادارت مربوط مراجعه کردیم، اما کسی بازخواست نمی‌کند». «چند روز پیش غاصبان سوار بر سه موتر آمدند و و زمین‌ها را متر کردند، ولی وقتی مردم آمدند، از ساحه قرار نمودند».

غصب زمین از مسایل جنجال برانگیز در شانزده سال اخیر بوده، اما هیچ کسی به شمول کمیسیون موظف شورای ملی جهت تحقیق در مورد غصب و غاصبان؛ جرات افشای نام غاصبین را به دلیل برخی حساسیت‌ها فاش کرده نتواست.

مبارزه درست با پدیده غصب از تعهدات رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز بود، اما منتقدان بر این باور اند که رئیس جمهور در این راستا کار بنیادی انجام نداده است.

روزنامه سرخط

Leave A Reply