شرط اول: شرط اول خواست خود ریس جمهور ما میباشد، که آیا جناب ایشان می خواهند که برای یک دور دوم نیز مسولیت ریاست جمهوری همچو کشور عزیز اما جنگزده ای را به دوش گیرند؟

افغانهای صادق و آگاه باید به این موضوع واقف باشند، که، بدون شک در صورتی که جناب دکتور اشرف غنی خواهان دور دوم ریاست جمهوری شان در افغانستان عزیز ما را داشته باشند، افغان های آگاه به مسایل افغانستان عزیز، البته افغان های آگاه و صادق به مسایل افغانستان عزیز باید از داشتن یک ریس جمهور علمگرا، احساس خوشبختی و بهروزی نمایند!

از یک طرف ریس جمهور بودن و یا ریس جمهور شدن در مملکت جنگ دیده و جنگ زده ای به مثل افغانستان در اصل حوصله و توانایی های علمی خودش را می خواهد، و از طرف دیگر ما خوشبختانه امروز دارای یک ریس جمهور عالم و صادقی هستیم، که باید از این ناحیه مشکور و ممنون لطف خداوند متعال باشیم!

بدون شک که در این دوره ای ریاست جمهوری جناب دکتور اشرف غنی مشکلات فراوانی، در بخش های زیادی وجود داشته و فعلاٌ هم وجود دارد، که هر کدام از این مشکلات فراوان دلایل خودش را دارد، که آگاهان و متخصصین ساحات مختلف می توانند با دقت علمی تمام، توضحیات و تشریحات دقیق علمی در زمینه ها ارایه فرمایند.

مگر از نگاه دقت علمی همه جانبه به وضاعت و صراحت می توان گفت که در قدم اول یک دوره ای ریاست جمهوری پنج ساله، برای یک کشور جنگدیده و جنگزده ای مانند افغانستان، با همه ابعاد مشکلاتی اش، برای یک ریس جمهور عالم و صادقی ، یک دوره ای کوتاه محسوب میشود!

هر گاه شخصی این موضوع را نمی پذیرد، که، یک دوره ای ریاست جمهوری پنج ساله، برای یک کشور جنگدیده و جنگزده ای مانند افغانستان، با همه ابعاد مشکلاتی اش، برای یک ریس جمهور عالم و صادقی ، یک دوره ای کوتاه محسوب میشود، بفرماید لطفاٌ موضوع را با بررسی های دقیق علمی، با ارزیابی های دقیق علمی، بسنجد، به اصطلاح افغانی ما، دا گز او دا هم علمی میدان!

شرط دوم: شرط دوم بدون شک که خواسته های مردم از ریس جمهور شان میباشد!

مردم شریف و فقیر افغانستان در کُل مردمان قانع و صادقی اند‌ و خواسته های مشروع و اندکی دارند، البته هر گاه ما نام یک چند صد مفسد اداری لاشخور و مردار خور، یک چند صد مافیای مواد مخدر، یک چند صد جنگسالار ضد انسانیت و یک چند صد خاین ملی و جواسیس اجانب را از لست نام افغانها به دور تصور نماییم.

با اندکی تفکر و تعمق در ابعاد وسیع مشکلات مردم عزیز ما واضعیست، و، معلومدار است، که، افغانها از ریس جمهور خود، البته در چهار چوکات تفکیک و استقلال هر سه قوای اجرایه، مقننه و قضایه، چه می خواهند:

۱. افغانها یک حکومت دو سره، سه سره و چهار سره نمی خواهند، بلکه یک حکومت عادل و یکسره می خواهند، البته در چهار چوب قانونیت و عدالت اجتماعی!

۲. افغانها در هیچ صورت یک دولت فاسد را یک حکومت فاسد را یک اداره ای فاسد را قبول کرده نمی توانند!

۳. افغانها صلح، امنیت و ثبات می خواهند!

۴. افغانها برابری همه مملکتوندان افغانستان را می خواهند!

۵. افغانها یک محیط معارف با کیفیت، یک محیط پوهنتونی با کیفیت می خواهند، تا در آینده درد های خود را خود درمانگر باشند!

۶. افغانها یک عصر واقعی تخصصگرایی و شایسته سالاری می خواهند، البته در عمل و نه در گفتار! کدام پروگرام و یا کدام پلان دقیق ظرفیت سازی از سطح قریه ها، ولسوالی ها تا به ولایات موثریت خودش را حتماٌ که دارا میباشد!

۷. افغانها خواهان جای کار هستند، جای که در آنجا تولیدات ملی را مولد واقع شوند!

۸. افغانها خواهان محو خشونت علیه زن ها ، خواهان محو خشونت علیه اطفال و نیز خواهان محو خشونت علیه مرد ها می باشند!

۹. افغانها خواهان مبارزه ای شدید و دقیق بر ضد کشت مواد مخدره، بر ضد تولید مواد مخدره، بر ضد عوارض مواد مخدره می باشند، و طرفدار کحمک های دقیق صحی برای معتادان مواد مخدره می باشند!

۱۰. افغانها خواهان زراعت خود کفا هستند!

و من الله توفیق

—————————————————————
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما