فاجعه‌ی اداری در وزارت امور خارجه

0 456

افغانستان کشوری که با ده‌ها نوع بحران و مشکل دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما در داخل ادارات و وزارت خانه‌ها نیز کارهایی صورت می‌گیرد که به نوعی نمک بر روی زخم محسوب می شود.

به گونه‌ی مثال، نصیر احمد اندیشه، معین اداره و منابع وزارت امور خارجه از مدتی به اینسو در این وزارت فاجعه و بحران به وجود آورده است. آقای اندیشه تغییرات و به اصلاح نوآوری‌هایی کرده که از اثر آن روابط ده‌ها سفارت و نمایندگی‌های سیاسی در جهان با کابل قطع یا دچار مشکل شده است.
شماری از کارمندان وزارت امور خارجه نیز با این تغییرات سردرگم و ظاهراً رشته امور را از دست داده اند.

عمده‌ترین تغییراتی که سبب شده این فاجعه در وزارت امور خارجه رونما گردد، تغییر مکتوب رسمی وزارت خارجه و فونت ستندرد و مورد استفاده کارمندان وزارت به سبک جدید است.
بر بنیاد اطلاعات، نصیر احمد اندیشه فونتی را که قبلا در وزارت خارجه مروج بود را با فونت “”B ZAR” تبدیل کرده که این فونت به دلیل ایرانی بودنش حروف زبان پشتو را ارایه کرده نمی‌تواند به همین دلیل کارمندان وزارت مجبور هستند تمام مکاتب رسمی خود را به زبان دری تبادله کنند.

همچنان مکتوب رسمی وزارت خارجه بر بنیاد سلیقه شخصی آقای اندیشه مقداری تغییر کرده و از چند ماه به اینسو وقتی مکاتباتی از نمایندگی‌های سیاسی به کابل صورت می‌گیرد، به دلیل اینکه آنان در فارمت مکتوب جدید نوشته نشده اند، از سوی وزارت امور خارجه منظور و اجرایی نمی‌شوند.
بیشتر جلساتی که از سوی نصیراحمد اندیشه دایر یا نتیجه‌گیری می‌شود رنگ و بوی حزبی و سمتی دارد.

شرح این مشکلات در شماره 292 روزنامه سرخط به گونه‌ی مشرح مطرح و موشکافی شده است؛ اما آنچه اینجا مورد بحث است اینکه سلیقه یک شخص یا یک گروه مشخص تا چقدر می‌تواند امور بین‌المللی و داخلی یک وزارت را مختل و با مشکل رو به رو کند.
می‌توان گفت که یکی از تبعات تقسیم قدرت یا تعیینات بر اساس سلیقه و سهم‌بندی‌های حزبی و سمتی همین بحرانی است که در وزارت امور خارجه به وجود آمده است، گرچه شاید مشکلات مشابه در دیگر نهادهای دولتی هم وجود داشته باشد.

با این رویکرد افرادی وابسته به عبدالله عبدالله سلیقه‌های خود و کارمندان ادارات مربوط به اشرف غنی فعالیت‌های مختص به خود را انجام می‌دهند با وجودی که اصل اصول مدیریت تاکید دارد که کارمندان ادارت دولتی مجبور هستند از اصول و دستورات ستندرد و تصویب شده از سوی حکومت و نظام پیروی کنند.

با توجه به شرایط وخیم امنیتی و اقتصاد ضعیف افغانستان، وجود چنین بحران‌هایی در هر اداره به خصوص در نظام دیپلوماسی کشور صدمات جبران ناپذیر به مردم وارد می‌کند؛ سران حکومت وحدت ملی با مطالعه چنین مشکلات باید هرچه زودتر روند آسان سازی خدمات و توجه به کارمندان و مکاتبات کشورهای خارجی با وزارت خارجه را مورد بررسی قرار بدهند.

اگر قرار است تغییرات یا نوآوری در سند مکتوب یا فونت و امور یک وزارت رونما گردد باید مراحل قانونی و علمی خود را طی کرده و زبان‌های رسمی کشور در نظر گرفته شود.
ادامه چنین کار تیشه به ریشه خود زدن است و خسارات اداری آن تا سال‌ها جبران نخواهد شد.
اداره

Leave A Reply