معاملات نابخشودنی؛ کندز به دلیل فساد امن نمی‌شود

0 421

در مسیر شاهراه کندز – خان آباد پوسته‌های هم هستند که هزینه ترمیم آن نسبت به نوسازی به مراتب بلند تمام شده است.
در این مسیر حدود ۳۲۲ پوسته امنیتی وجود دارد و زمانی که طالبان بر آن تسلط می‌یابند با استفاده از بلدوز پوسته و یا قرارگاه نظامی را با اراضی همسان ساخته و از بین می‌برند.

یک وکیل شورای ولایتی به شرط عدم افشای نامش می‌گوید، این مشکل در زمان قوماندانی محمد قسیم جنگل باغ مشکل بیش‌تر محسوس بود، اما حالا کاهش یافته است. به عنوان مثال؛ در یک مورد ۳۲ هزار دالر امریکایی جهت ترمیم پوسته امنیتی به قراردادی داده شده، در حالی که هزینه اعمار یک پوسته جدید ۳۰ هزار دالر امریکایی است.

شاهراه‌های کندز – خان آباد، کندز – علی آباد و کندز – شیر خان بندر از ناامن‌ترین شاهراه‌ها در شمال شرق کشور بوده و تمرکز اردوی ملی، پولیس ملی و نظم عامه نیز بر آن بیش‌تر است.

تنها در شاهراه کندز – خان آباد تا چهل پوسته امنیتی و قرارگاه‌های نظامی مربوط به پولیس ملی، اردوی ملی و پولیس نظم عامه موجود است و از دیری بدینسو شماری از آن‌ها میان نیروهای امنیتی و دفاعی و طالبان دست بدست شده است. طالبان زمانی که بر این پوسته‌ها حاکمیت می‌یابند، به هدف خنثی سازی تهدیدات متوجه به پناهگاه‌های امن خویش؛ آن‌را کاملاً ویران می‌سازند.

یک عضو شورای ولایتی کندز که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود، در مصاحبه‌ای با سرخط از فساد در اعمار و ترمیم دوباره پوسته‌های سقوط شده سخن می‌گوید: «مکتوب و قرارداد ترمیم یک پوسته واقع در شاهراه کندز – خان آباد که به آن دست یافته ام، نشان می‌دهد که تنها اعمار یک پوسته ۳۲ هزار دالر امریکایی هزینه برداشته، در حالی که هزینه اعمار یک پوسته جدید سی هزار دالر است».
گذشته از این پوسته‌ها و قرارگاه‌های نظامی واقع در شاهراه کندز – علی آباد و کندز – شیرخان بندر نیز با تهدیدات بلند امنیتی از جانب طالبان روبرو هستند.

براساس ارقام قوماندانی امنیه کندز؛ بیش از نود پوسته و قرارگاه نظامی در این مسیر وجود دارد، اما طالبان بیش‌ترین تمرکز را بر شاهراه کندز – خان آباد به خرچ داده اند، چون مسیر منتهی به ولایت‌های تخار و بدخشان بوده و راه مهم برای اکمالات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است.

جنرال عبدالحمید حمیدی قوماندان امنیه کندز در مصاحبه‌ای با سرخط؛ از وجود فساد در اعمار و ترمیم پوسته‌ها و قرارکاه‌های نظامی در شاهراه‌های کندز – خان آباد، کندز – علی آباد، کندز – شیرخان بندر را رد می‌کند. او می‌گوید: «در چند مدت اخیر تنها دو پوسته امنیتی واقع در شاهراه کندز – خان آباد در اثر انداخت‌های طالبان قسماً تخریب شده بود که دوباره ترمیم گردید. علاوه برآن؛ زمانی که ولسوالی قلعه ذال بدست طالبان سقوط کرد، طالبان به شمول ساختمان قوماندانی امنیه؛ برخی پوسته‌ها را نیز کاملاً از بین بردند که تخصیص آن حواله شده و کار نوسازی آن جریان دارد. از زمانی که من به حیث قوماندان امنیه کندز گماشته شده ام، هیچ فسادی در قراردادها برای ترمیم و نوسازی پوسته‌ها صورت نگرفته است».

چند روز پیش؛ رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز فساد را دلیل تلفات بلند سربازان دانست و تصریح نمود که قابل تحمل نیست.
شاهراه‌های کندز – خان آباد، کندز – علی آباد و کندز – شیرخان بندر هنوز هم باتهدید بلند امنیتی روبرو هستند. این شاهراه‌ها مدتی پیش نیز شاهد درگیری‌های شدید با طالبان بود و در برخی موارد به صورت مقطعی از سوی جنگجویان طالب نیز مسدود گردید.

 

روزنامه سرخط

Leave A Reply