مسوولان بی‌توجه و بی‌کفایت، خوست را بیچاره می‌کنند

0 285

خوست در شرق افغانستان، از ولایات نسبتاً امن؛ اما نیازمند به بازسازی و توجه نهادهای دولتی است. شماری از مردم این ولایت در کنار همه مسایل و مشکلات، از نبود مراکز درمانی، خدمات صحی و کلینیک‌های معیاری رنج می‌برند.
سرخط در شماره قبلی خود گزارشی منتشر کرد که در آخرین سرشماری نفوس این ولایت از طریق کمپاین واکسین، یک اعشاریه پنج میلیون ثابت شده، بودجه صحی دولتی که برای این ولایت در نظر گرفته شده، فقط برای ۶۰۰ تن است و باقی ۱،۴۹۹۴۰۰۰ نفوس این ولایت از نظر انداخته شده اند.

از این لحاظ دولت نفوس این ولایت را عمداً به اشتباه گرفته است، گویی که در این ولایت بزرگ تنها ۶۰۰ تن زنده‌گی دارند.
این تنها بُعد مشکل سکتور صحی در خوست نیست، بلکه ده‌ها مشکل دیگر دست بدست هم داده و از میزان خدمات صحی به شکل درست آن کاسته است.
یکی از این مشکلات؛ تعلل شرکت قراردادی موسوم به «ADA» است. این شرکت دو سال و ۹۹ ماه پیش قرارداد عرضه خدمات صحی در خوست را از طریق برنامه ATHC بر عهده گرفت و طبق یکی از مفادات قرارداد به ارایه خدمات صحی و اکمالات به شفاخانه 150 بستری در مرکز مکلف گردیده است.

امضای قرارداد با یک شرکت، اختصاص بودجه‌های مشخص برای ولایات و سرانجام طرح انکشافی و صحی برای مردم از اقداماتی است که انجام شده؛ اما تنها بخش کوچکی از مردم به آن دسترسی پیدا کرده اند.

توجه نکردن مسوولان محلی و حتا وزارت صحت عامه به قرادادهای‌های انجام شده، زمینه فساد، سو استفاده شرکت از قرارداد و پول‌های مردم را فراهم می‌کند. خدمات صحی که یکی از نیازمندی‌های اصلی مردم هر ولایت به شمار می‌رود، مسوولان خوست با ایجاد چنین وضعیتی در حقیقت مردم این ولایت را بیچاره می‌کنند.

مسوولان محلی و مقام‌های شرکت «ADA» باید وضاحت بدهند که در جریان نزدیک به دو سال چه کرده‌اند و چرا نتوانسته اند از مفاد قرارداد با موفقیت بیرون آیند. مردم خوست هم می‌توانند با بازخواست از کسانی که در این غفلت‌ها دست داشته اند، مسوولان شرکت را مجبور به ارایه خدمات بهتر کنند و در مورد پیگرد قرار دادن مسوولان بی کفایت با حکومت مرکزی همکاری کنند.

در گذشته نیز بارها دیده شده که شرکت‌ها انواع قراردادها را گرفته؛ اما در انجام کار یا ناکام بوده اند یا با کمترین کیفیت آنرا انجام داده اند.

روزنامه سرخط

Leave A Reply

Your email address will not be published.