سهل‌انگاری وزیر صحت و اشتباه عمدی معین اداری‌اش

0 340

شورای قومی بړیڅ در ولایت هلمند دو سال پیش پیشنهاد اعمار شفاخانه ۳۰۰۰ بستر دولتی مجزا از شفاخانه موجود بنام بست در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را به فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه ارایه کرده بود. وزیر صحت عامه در پاسخ نوشته که در پلان سال آینده یعنی برای سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شود. این فرمان شخص او هنوز در حالت تعلیق است؛ نه عملی شده و نه هم پاسخی به مردم هلمند داده شده‌است.

شورای قومی بړیڅ در هلمند چندین بار به ریاست جمهوری عارض شد و نتیجه این بود که معین مالی و اداری وزارت صحت عامه در پاسخ به مکتوب اداره امور ریاست جمهوری اشتباهاً مجوز ساخت یک شفاخانه ۳۰۰ بستر خصوصی در لشکرگاه را صادر کرده، در حالی که اصلاً موضوع ساخت این شفاخانه از سوی سکتور خصوصی مطرح نبود و معین صاحب ناخوانده امضا کرده‌است.
هم اکنون تنها یک شفاخانه دولتی ۳۰۰۰ بستر بنام بُست به سطح لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فعال است. این شفاخانه تا همین چندی پیش ۱۵۰ بستر داشت، اما به تازه‌گی به ۳۰۰ بستر ارتقا کرد، با آنکه بر یک بستر حتی دو تا سه مریض هم خوابیده‌ و مورد تداوی قرار دارند.

مطیع‌الله مطیع، رییس شورای قومی بړیڅ در هلمند به سرخط می‌گوید، پیشنهاد ساخت یک باب شفاخانه ۳۰۰ بستری را به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ به فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه که جدیداً رای اعتماد ولسی جرگه را گرفته بود، ارایه شد و شخص او هم در پاسخ نوشت که در پلان سال آینده یعنی ۱۳۹۵ گرفته شود.

رییس شورای قومی بړیڅ در هلمند به سرخط می‌گوید: «شفاحانه موجود در لشکرگاه به هیچوجه کافی نیست و لازم است تا شفاخانه دیگر در کنار آن ساخته شده و به بهره برداری سپرده شود. به وزیر صحت عامه گفتم که فقط شما ساخت شفاخانه جدید دولتی دیگر را در پلان شامل سازید و هزینه مالی آن‌را براساس مراحل قانونی در وزارت مالیه تدارک خواهم دید. فیروزالدین فیروز با وجود صدورحکمی مبنی بر شامل ساختن اعمار شفاخانه حدید در لشکرگاه، باوجود مراجعه مکرر به وزارت برایم پاسخ نداد و هنوز هم این مساله لاینجل باقی مانده‌است. ناگزیر شدم که به اداره امور ریاست جمهوری عارض شوم و در نهایت موفق شدم تا مکتوبی را با امضای فریدون الهام، معاون روابط و آگاهی عامه اداره امور ریاست حمهوری بر وزارت صحت دریافت کنم، اما معین اداری و مالی وزارت صحت عامه در پاسخ نوشته که این شفاخانه از سوی سکتور خصوصی ساخته شود، در حالی که اصلاً پیشنهاد ساخت شفاخانه دیگر با هزینه شخصی ارایه نشده بود.»

مطیع‌الله مطیع می‌گوید، وزیر صحت عامه تا هنوز به این مشکل پاسخ نداده و نه هم به آن رسیده‌گی کرده است. او می‌گوید: «هلمند نفوس زیادی داشته و به علت کافی نبودن امکانات در شفاخانه بُست، اکثریت آنان جهت تداوی به کشور همسایه یعنی پاکستان رفته و یا هم به معاینه خانه‌های شخصی مراجعه می‌کنند. حالا با توجه به سهل‌انگاری وزیر صحت عامه در قسمت ساخت یک شفاخانه جدید دولتی، او یا عمداً نمی‌خواهد وضعیت بهبود یابد و یا هم از معاینه خانه‌های شخصی باج می‌گیرد.»

مسوولان در وزارت صحت عامه در این مورد حاضر به پاسخ نیستند، اما امین الله عابد ریییس صحت عامه ولایت هلمند به سرخط می‌گوید که هیچ پیشنهادی برای ساخت شفاخانه ۳۰۰ بستری مجزا از شفاخانه بست ارایه نشده است. او می‌گوید: «پیشنهادی برای ساخت مرکز صحی بزرگ ۳۰۰ ببستری ارایه نشده است. اگر همین شفاخانه بست به سه صد بستر ارتقا یابد، تشکیلات موجود برای آن کافی نیست. لازم است تا رییس جمهور در نخست تشکیلات جدید صحی در هلمند را منظور کند و با این کار خدمات لازم و درست ارایه شود.»

اما شورای قومی بړیڅ در هلمند این ادعا را رد کرد و مسوولان را به سهل‌انگاری و کذب متهم می‌کند. هم اکنون تشکیل شفاحانه بست در لشکرگاه به صد تن می‌رسد. با نظرداشت این امکانات، به هیچ وجه خدمات درست ارایه نمی‌شود.

 

روزنامه سرخط

Leave A Reply