شتر در خواب بیند کنجاره !!!/ محمد امین فروتن

0 247

ازخطبه های گنگستریی انتخابات !

 شتر در خواب بیند  کنجاره !!!

 

حکایت است روزی لقمان حکیم  در كنار چشمه ای نشسته بود. مردی كه از آنجا میگذشت، ازلقمان پرسيد: ׳׳چند ساعت ديگر به قریه  بعدی خواهم رسيد؟׳׳ لقمان حکیم  گفت:׳׳راه برو׳׳! آن مرد پنداشت كه لقمان نشنيده است. دوباره سوال كرد: ׳׳مگرنشنيدی؟ پرسيدم چند ساعت ديگر به قریه  بعدی خواهم رسيد؟׳׳ لقمان گفت: ׳׳راه برو׳׳ آن مرد پنداشت كه لقمان  ديوانه است و به راه خود ادامه داد. چند قدمی كه رفت، لقمان حکیم  به آواز  بلند گفت: ׳׳ای مرد، يک ساعت ديگر بدان قریه  خواهی رسيد.׳׳مرد گفت: ׳׳چرا اول نگفتی؟׳׳ لقمان حکیم گفت: ׳׳چون راه رفتن تو را نديده بودم،نه میدانستم تند میروی يا كند. حال كه ديدم، دانیستم كه تو يک ساعت ديگر به قریه  بعدی خواهی رسيد.׳׳

اتفاقأ چند روزی است که درودیوارهای عفیان شریف پروان  و قونیه شریف ترکیه رنگ دیگری گرفته و گاهی بر آنچه که ایمان و صداقت گذشته گان ما ن بود آدم برآن  شک میکند .  تنورتبلیغات انتصابات چنان گرم است که هر که از راه میرسد ” خمیره مافیائی ” اش را به آزمائیش میگذارد و برآن است که تا تنور گرم است اونیز نانی بپزد و نوائی بدست آورد .

https://www.youtube.com/watch?v=9QuHu66l9B8

 

هیچکسی نه میداند که روزی با بسیار آسانی آن دیوارهای نفرت و انزجار را که میان انها بلند شده بود فرو خواهند افتاد و در عقب آن چهره های با خنده های مصنوعی ظاهرخواهند شد.بطورمثال سخنان امپراطورسابق بلخ قدیم را درحق پهلوان دوستم بشنوید وببینید که چگونه پهلوان دوستم را مرتکب  جنایات بی شماری در برابرا هالی شریف بلخ میخواند و متصل آن می فرمایند که اگرقرارباشد میان دوستم و طالبان یکی را انتخاب کنیم ، آنوقت پله طالبان نسبت به پهلوان دوستم بسیار سنگین است ومردم بلخ در کنار طالبان ایستادگی خواهند نمود . !!

https://www.youtube.com/watch?v=tfvWFwyChFU

هرچند هیچگونه قصد اهانت به هیچ یکی ازرجال مملکت ما  را نداریم و نخواهیم داشت که دردربار عبدالرشید دوستم ازچوپانهای ورزیده وباوفای گله های ازترکمن تبارها وازبک تبارها حضوریافته اند وباندی از گانگستر ها را  پس از چندمین مرتبه ائتلاف ها  وصد البته با  نام های مشابه اعلام داشته اند اما به حرمت حقیقت و خطیر بودن مسؤلیت که این پهلوانان به نام تعیین سرنوشت مردم افغانستان گردهم آمده اند و این قلم یکی از ناظران بر اوضاع تاروتاریک افغانستان بوده ام و شما را نیزکه برای چندمین بار در سقفی و چتری  زیر نام ائتلاف بزرگ مردم افغانستان گردهم آمده اید از دام های که برایتان گسترده اند آگاه سازم و دور از هرگونه مداهنه وظاهر سازی و مصلحت بازی ، صریح و صمیمی با فریادی که از اعماق روح دردمند یک ملت بر می خیزد  به شما اعلام نمائیم و هشدار دهم که شما به عنوان کسانی که گرم وسرد روزگار را چشیده اید با سرعت و شدت غیر طبیعی سقوط میکنید !

وقتی این سخنان  عطامحمد نور متولی سابق روضه شریف در باره پهلوان دوستم را می شنوی لابد فکر میکنی که میان “شیطان و مَلک” آشتی قائیم خواهد  شد اما میان اتا مد خان نور سابق متولی روضه شریف و پهلوان رشید خان دوستم هرگز نه ! درتکمیل عرائیض قبلی ازاین قلم به عرض همه خواننده گان عزیز باید رساند که این همه عوامل گوناگونی اند که گلون برخی از فرزندان این میهن را می فشارند . حکایت دیگر اکابر این مافیا زننده تر ورسوا تر از وضعیت سابق  متولی روضه شریف بوده .

https://www.youtube.com/watch?v=9gPnFg-2YMI

ببینید دوستان گرامی ! که چگونه ظاهر قدیراز داشتن چهار صد عراده لند کروزر و توجیه این سرمایه را نه از امروز بلکه به دلیل زندگی اشرافی بودن خانواده اش که از قبیله احمدزی و تیره جبارخیل به شمارمی آیند مال خداداد حساب دانیست و خود برمصرف چهار صد هزاردالر ماهیانه مباهات میکند !! البته جناب ظاهر خان قدیر که خودرا از خان های جبارخیل میداند  نه گفت که  پدر مرحوم اش حاجی عبدالقدیر ظاهر رئیس شورای قوماندانان مشرقی والی ولایت ننگرهار  چگونه شهر تاریخی وباستانی  جلال آباد را در بدل هفت میلیون دالر بر جنرال نصیرالله بابر سابق وزیر داخله پاکستان به فروش رساند و گفته میشود که جنرال  نصیرالله بابر نیز شهر جلال آباد مرکز ننگرهار  را دودسته تسلیم گروه طالبان  نمود .

برادران و سروران عزیز : با این گونه رفتار های مقطعی و معیوب شما افکار عمومی مردم فریب خواهند خورد ، حال آنکه رسالت اصلی همه شما این است که دربرابر طرز تفکر خشونت آمیز داعشی و یا هر اندیشه دیگری که با روح وروان مردم افغانستان بیگانه باشد  موضع روشنگرانه ودرعین حال افشا گرانه داشته باشید . هرتشکیلات سیاسی مستلزم اندیشه پویا و عالمانه ای است که به هراسم ورسمی در مقطعی از تاریخ بروز میکند . فقدان یک تفکر پویا برای پیشرفت عمومی در تشکیلات جدید تناقضات گسترده ای است که دامن همه شما را گرفته است . مؤقیعت شتر مرغی شما که عوارض طبیعی فقدان یک تفکر و اندیشه سالم ملی  است  خود سبب شده تا آنتن های هوش شما را از تحرک لازم  و پویائی بالنده  باندازند .

Leave A Reply