احمدشاه مسعود نقطه نیرنگی تاریخ!/ داود

0 1,220

جمیعت اسلامی مسعود را قهرمان ملی میخواند و تاج شکست روسها را بر سر مسعود میگذارند و مسعود را عیار افغانستان و فاتح دو جنگ یعنی جنگ علیه شوروی و مقاومت بر ضد پاکستان میشمارند

ـ ـ مگر مردم عام مسعود را پروتوکولی شوروی نماینده استخبارات ایران در افغانستان میدانند
این عده مردم میگویند حامد کرزی معامله گر در مقابل کنار رفتن از چوکی ریاست جمهوری با استاد ربانی معامله کرد و مسعود را قهرمانی و فهیم را مارشالی داد

ـ ـ طالبان و حزب اسلامی حکمتیار مسعود را خارج از دایره اسلام ستمی و پیروان حزب ستم طاهر بدخشی مینامند و او را از دایره اسلام و شریعت نبوی خارج و جاسوس فرانسه معرفی میکند
نوت …….. اگر از تعصبات قومی لسانی و حزبی بگذریم قضاوت ما در حق مسعود چی خواهد بود
نخست باید از اعمال و کردار مسعود یاد آوری کرد

1 ـ مسعود در سال 1354 به پاکستان رفت و از آنجا جهاد را بر علیه رژیم داود خان اعلان جهاد کرد و با برگشت به پنجشیر پنجصد سرباز قوای مسلح را در یک روز قتلعام کرد که هر کدام شان خانواده داشت یعنی پنجصد خانواده افغان را به سوگ نشاند
22 ـ مسعود معادن لاجورد ـ زمرد ـ یاقوت پنجشیر و بدخشان را بیرحمانه و با اشخاص غیرمسلکی وحشیانه استخراج کرد و از پول آن اخراجات جنگی خویشرا پوره میکرد یعنی از حق بیت المال دزدی میکرد
33 ـ راه های کابل را بست و مردم بیچاره کابل را با گرسنگی و فلاکت مواجه ساخت و حکومت افغانستان را مجبور ساخت تا برایش حق بدهد در برابر چند موتر مواد یک موتر مواد ارتزاقی به مسعود سپرده شود و بلاخره با شوروی سابق مستقیما” پروتوکول امضا کردند
4 ـ با وجودی اینکه نجیب الله برای همه مجاهدین پیشنهاد صلح و مذاکرات کرد مگر مسعود تعداد بیناموس ترین ها را از داخل نظام بخاطر روابط قومی و زبانی از خود ساخت و علیه شهید نجیب الله فقط بخاطر رسیدن بقدرت توطئه نمود و پروسه صلح ملل متحد را برهم زد و وطن را به ویرانه مبدل کرد
5 ـ تعصبات قومی ـ لسانی ـ سمتی و مذهبی را دامن زد که تا امروز وطن در آن میسوزد
66 ـ قوای مسلح کشور که قویترین قوای منطقه بود را بحکم جنرال حمیدگل منحل ساخت و چند تن دزد و راهزن را جنرال و قومندان ساخت
وسایل نظامی فوق العاده مدرن أن زمان را به دشمن فروخت و اساسات و بنیاد دولتی افغانستان را از ریشه خشکاند و همه چیز تباه شد
7 ـ افشار سیلو را قتلعام کرد و 12000 زن طفل پیرمرد بحکم مسنقیم مسعود قتل شد
1500 منازل مسکونی در افشار ویران شدند و مردم کابل از گرسنگی جان دادند
8 ـ در میدان شهر با طالبان به میانجیگری استخبارات پاکستان ملاقات کرد و میخواست حزب اسلامی ـ حزب وحدت را توسط طالبان از بین ببرد و عبدالعلی مزاری را تحفه ناچیز به طالبان سپرد
مگر بلاخره به کوه ها رفت و تخت و تاج کابل را به ملاعمر سپرد

نتیجه گیری: ـ ـ تا جایکه من میدانم مسعود نه قهرمان ملی است و نه مجاهد کبیر فقط یک چریک تربیه شده استخبارات دشمن بود که تا آخرین نفسش برعلیه افغانستان جنگید، قتل کرد، خیانت کرد، معادن را فروخت، تعصبات را دامن زد و بلاخره از طرف بادارانش کشته شد

 

Leave A Reply