کلاه/تاقين ازبکی نماد عدالت طلبی و آزادي خواهی

0 889

Image may contain: 1 person, beard

 

کلاه/تاقين ازبکی منظور پشتین رهبر جنبش مردمی پشتونهای آنسوي مرز دیورند به نماد عدالت طلبی و آزادي خواهی تبدیل شده است. این کلاه که به نام کلاه مزاری نیز یاد میشود در بین مردم شمال افغانستان بخصوص در بین ترک تباران یک پوشش خاص است، در جنوب به آن کلاه هزارگی نیز میگویند. در داخل افغانستان نیز از هلمند تا خوست و پکتیا و کابل جوانان پشتون با الهام گرفتن از این جنبش کلاه ازبکی منظور پشتین را پوشیده اند و خیمه های تحصن را با شعار ضد جنگ و صلح طلبی بر پا کرده اند.
انتخاب کلاه ازبکی و استقبال گرم از آن در اینسوی خط دیورند برای ما نشان میدهد که سرنوشت ما با پشتونهای آن طرف دیورند در جنگ و صلح چقدر تنگ گره خورده است.
تمام خواسته های جنبش نجات پشتون ها ظاهراً مطابق با قانون اساسی آن کشور است، اما قبول کردن آن برای پاکستان بسیار دشوار و سخت است، چون اساس پاکستان با نابرابری، تبعیض و نفرت گذاشته شده است و اقلیت های قومی و مذهبی در آن انسان برابر شمرده نمیشود، در کنار خواسته‌های محلی خود شان، این جنبش خوهان پایان دادن مداخله‌ی بیشرمانه‌ی پاکستان در امور افغانستان و قطع آموزش و فرستادن تروریست‌ها به افغانستان می باشد. پاکستان مناطق قبایلی را به این منظور به پایگاه های تروریستان تبدیل نموده و امروز این مردم به ضد آن خیزش کرده اند، پاکستان مجبور است با پشتون ها و تمام مردم پاکستان یک قرارداد اجتماعی جدید بسته کنند.
پشتونهای انسوی خط دیورند دیگر حاضر نیستند که مناطق زیست شان به عنوان تخته خیز بر علییه افغانستان استفاده شوند، پس وقتی پاکستان بخاطر فشار مردمی دست از تروریست پروری بردارد، ما بزودی صاحب صلح و امنیت میشویم و مانند شهروندان برابر و دارای حقوق مساوی در صلح و آرامش زندگی خواهیم کرد. از اینرو از خیزش خود جوش پشتونها باید ستایش و پشتیبانی کرد.
تاقين ازبكي براي پشتون ها سمبول آزادي و عدالت است و پيام تغيير كلان در منطقه را با خود همراه دارد.

خوشال خلیل

Leave A Reply