کيسه ګۍ.. / قاضي باران

0 1,023

يو لاروي ونې ته تړلى خر ازاد کړو..
خره لغته واره کړه مننه يې وکړه خوشحاله شو نږدې پټي باندې په منډه ورګډ شو ورانى يې پيل حاصل يې وخوړ..
د کښتګر مېرمن چې دا حالت وليدلو خر يې چابک د ټوپک په ډز مردار کړو..
د خره خاوند چې خپل خر مردار وليدلو غصه شو د کښتګر مېرمن يې غرز مړه کړه..
کښتګر چې خپله مېرمن مړه وليدله د خره خاوند يې وواژه..
غوغا کډ وډي شوه، کلي کې قتل و قتال و کشتار او ناامني شوه..
لاروی وپوښتل شو چې ولې دې داسې وکړل؟
هغه وويل زما کار نشته، ما يواځې خر ازاد کړو!
پند:
هيواد که ورانوئ خرو ته ازادي ورکړئ

Leave A Reply