له کرونا نه موڅه زده کړل؟

عبدالرووف لیوال

0 132

کرونا انسان ته وښوله چې ، دومره پرمختګ سره ،سره لاهم پوهه یې کمه ده — (علم اعلی له الله [ج] سره دی)

 په ځیراوبې له تلوارنه د خدای(ج)عبادت کولو ته راګرځیدل + ودونه سپک ، لګښت یې کم (اسلامی اوخوشحاله)

   خپلې روغتیا ته پام (روغ پاتې کیدل) او له ګڼې ګوڼې نه پرهیز

پراخ سړکونه ، لاربندیز ورکیدل        +     ساده ژوند دحرص او حسد نه بیزاری

مطالعې ته رجوع له مجازی نړۍ (فیسبوک او….) نه لرې والی       +      دغوښنوکسانو ډنګریدل

پاسره کول اولګښت کمول (دقحطی له ډاره)     +    داوداسه ،نظافت اودلمانځه په حکمت لاپوهیدل.

سپیڅلی چاپیریال ته پام او دککړتیا کمښت     +        دجګړې نه ، سوله ایزژونداوخبروته پام راګرځول

آن لاین اړیکې ، دفترونوته لږ تګ     +    په دفترونوکې دګڼې ګوڼې نه جوړول  اودسینګار کمول

آن لاین درملنه، روغتون ته لږ تلل    +     فردی اولرغونوکسبونوته بیا مخ اړول(دکاشی انځورګری)

دانسان په واسطه دچاپیریال غصب او دهغه  له شرنه دنورو ژوو خلاصیدل ( هغوی هم بې له ویرې ژوند ته اړتیالری)

په دفترونو کې دغوړه مالیو او درواغو کمیدل        +         دحجاب رعایتول

په موټرباندې دټیم ورکولو له وجهې  د ډوړو کمیدل ،  اوبایسکل ته اړ کیدل (اخ چې څومره ښه کار شو)

دويډیو کنفرانسونو ډیریدل    +  دبې مفهومه جلسو او د…….. له چیغو خلاصیدل

اوپه پای کې وپوهیدو چې موږ لا په سمه توګه ټولنیز ژوند اویوبل سره دمینې چل  نه دی زده کړی

Leave A Reply