امریکایان دې افغان ملت ته سزا نه ورکوي

استاد عمر پاڅون

63

افغانان، امریکایان او نړیوال لیکوالان به پر افغانستان د امریکا د یرغل پر ماتې ډیر کتابونه ولیکي.

دا دی اوس هم پرله پسې لیکنې روانې دي. دا ښکاره ده چې امریکا په افغانستان کې نظامي او فوځي ماته وخوړه.

اوس یې راسره اقتصادي، سیاسي او میډیایي جګړه پیل کړې ده. غواړي چې زموږ مظلوم ملت ته اقتصادي سزا ورکړي. زموږ سرمایه یې کنګل کړې ده. نن ورځ زموږ پر ملت ډېره بده ورځ راغلې ده. ولږه، ناروغي، د کرونا وبا، یخ ژمی، بیکاري….

امریکا ته په کار ده چې د روغې جوړې له لارې افغانان سره خپلې اړیکې له سره پیل کړي.

ما پخپل وار سره امریکایانو ته د خپلو فولکوریک ادب پښتو څو لنډۍ ډالۍ کړيدي.

ښه ده چې ستا له ډډې وشوه

چې ملامته درته زه نه شوم مینه

جانان څه شی به دې یاد کړم

چې ناکردې دې یادوم ژړا راځینه

د لیونۍ حاجت پوره شو

په لاره ځي په کاڼو ولي زیارتونه

ښه دی چې جنګ څکه دې وکړه

که نه وران کړی به دې وی ټول بازارونه

اوس راته وایه چې جنګ ښه دی که سوله؟

چې به دې سولې ته ایښودل پاټک بندونه

په لاره ځم خبره نه وم

په خپل لاس کرلی په اغزو برابر شومه

جانان په جنګ کې تېښته وکړه

اوس به همزولی پېغورنه راکوینه

دا خو دا ستا د یارۍ ټس دی

ځکه مې کډه په زیړي مازیګر ځینه

ستا د ښایست دوران به تیر شي

مدام به نه وي ستا ځواني زما سوالونه

راځه راځه چې جوړه وکړو

د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځینه

Comments are closed.