فوزیه کوفی و همراهان: از قمرگل بیاموزید

میرعبدالرحیم عزیز

0 205

7/23/2020

خبر جانګاه قتل زن و شوهر و انتقام دختر از قاتلان دنیا را تکام داد. باوجود دلخراش بودن این حادثۀ ضد بشری، مردم جهان عملکرد دختر را در گرفتن انتقام خون والدین ستودند و آن را دال بر شهامت غیر قابل بیان وی دانستند. این عمل دختر شجاع می تواند برای خانم های فریب کار و نمایندگان دروغین ملت بزرگترین درس و تجربۀ تاریخی باشد.

قمرگل قهرمان که روی همه قهرمانان ساختگی را سیاه کرد

یک دختر افغان به اسم قمرگل 15 ساله از ولایت غور برای خود و مردمش افتخار آفرید. او خواب بود که چند حیوان صفت داخل منزل شده و پدر و مادر او را قصابی کردند. غیرت و شجاعت فطری این دختر قهرمان (قهرمان واقعی نه تصنعی) سبب شد که او سلاح  برداشته و قاتلان پدر و مادر را به جهنم بفرستد.  بعد از این شهکار تاریخی، قمرگل گفت که “من بیش ازین هراس ندارم و حاضرم که بار دیگر با آنها بجنگم.”

قمرگل حکایت می کند، نیمه شب بود که طالبان رسیدند. او و برادر 12 ساله اش در اطاق خود خواب بودند که صدای دروازه را شنیدند. مادرم خواست که جلو آنها را بگیرد، لاکن آنها دروازه را شکستاندند. قاتلان پدر و مادر مرا بیرون برده و کشتند. “قهر و غضب بر من مستولی شد و تفنگی  (AK-47)  را  که در خانه داشتیم، برداشته و آنها را نابود ساختم. پدرم به من آموختاند که چطور این تفنگ را استعمال نمایم.”  برادر این دخت افغان هم یکی دیگر از مهاجمین بی غیرت را نشانه گرفت و زخمی ساخت که اجباراً راه فرار را در پیش گرفت. عجب شجاعت، شهامت  و مقاومتی که ثبت تاریخ مبارزات مردم افغانستان خواهد شد. قمرگل گفت: “افتخار دارم که قاتلان والدین خود را  به قتل رسانیدم. من آنها را کشتم، زیرا این نابکاران والدین مرا کشتند. همچنان میدانستم که قاتلان عقب من و برادرم خواهند آمد.”

تأثر قمرگل قهرمان در این است که نتوانست با پدر و مادر خود خداحفظی نماید. بعد از کشتن دو تن از طالبان، “من به سوی والدین خود رفتم تا با آنها حرف بزنم، لاکن آنها قادر به نفس کشیدند نبودند. متأسفم که نتواستم بار آخر با آنها صحبت نمایم.”

چند تن از مردان و زنان شجاع در کشور خود داریم که همانند این شیر زن عمل کنند. از وکلای عطر آگین و مفسد و دزد و قاچاقبر در شورای دولت مستعمراتی کابل چه ساخته است؟ از یاوه گویان و خود فروخته گان در غرب کاری هم ساخته نیست که در مقابل کانگرس و پارلمان های کشور اشغال کنندۀ افغانستان عربده می کشند وتقاضای ترحم می نمایند. کدام یک آنها می توانند به قدر نیم فیصد قمرگل قهرمان از خود شهامت نشان دهند؟ جای تعجب اینکه یک وکیل عیاش و بی پروا و ظاهراً مدافع حقوق زن افغان در شورای دولت مستعمراتی  به اسم فوزیه کوفی خواهش نموده که دولت قمرگل را به یک محل امن نگهداری نماید.

قبل از همه شخص فوزیه کوفی باید خود را از تعلقات استعماری نجات دهد تا بتواند مدافع حقوق زن افغان باشد. توکجا و قمرگل کجا.

Leave A Reply