Browsing Tag

ادراک

ادراک

ادراک؛ د عیني او ذهني عناصرو ترکیب دي چې د فرد او چاپیریال ترمنځ اړیکې ټینګوي. اراده؛ هغه ذهني او رواني فعالیت دی چې موخه يې د یو لړ ځوابونو او غبرګونونو ایجاد او انسجام دی. هیجان؛کله چې انسان له بېلابېلو دننیو او بهرنیو عواملو تر اغېز…