Browsing Category

اجتماعي سیاسي

!آتش بس خوب است اما مسئولانه

 آتَش‌بَس به توقّف موقّتی هر جنگی گفته می‌شود که در آن، هر کدام از طرف‌های جنگ، با تعلیق کارهای تجاوزکارانه موافقت می‌کنند. آتش‌بس‌ها ممکن است بخشی از یک قرارداد رسمی یا بخشی از…

چرا حکومت موقت؟

  بدون شک تصویب و تطبیق قوانین در جوامع از لازمه های حفظ نظم اجتماعی به حساب آمده و افراد در روابط میان هم و یا هم با دولت حقوق و مکلفیت های همدیگر را درک کرده شیرازه نظم و همدیگر…