Browsing Category

اجتماعي سیاسي

پيشکش يک قسمت بزرگ خاک افغانستان توسط سردار محمد نادر خان به انگليس ها

(به رويت اسناد آرشيف محرمانۀ استخبارات انگليس) سپه سالار محمد نادر خان وزير حربيهٔ رژيم امانی بعد از آنکه در دوران اغتشاش جنوبی بحيث سفير افغانستان به فرانسه فرستاده شد،  از سال…

در بارۀ حکومت همه شمول

۲۹/۸/۱۴۰۰ مقدمه: در این روزها اصطلاح حکومت همه شمول زبان زد مطبوعاتچیان و سیاستمداران است. تحلیلگران و مفسرین سیاسی به گونه های مختلف (حکومت همه شمول) را تعریف و تعبیر می…

ساعت خالی

... باز هم مانند هر روز دیگر بابه رمضان چپراسی مکتب ما  کارش را تمام کرده بود؛ دو آبدان آب را که شاگردان مکتب در تفریح از آن آب میخوردند، پُر کرده بود و صحن مکتب و زینه ها را…

عکس پدرکلان -داستان کوتاه

در یک روز بهاری که باران تازه سنگفرشهای پیاده رو، اطراف مینار میوند و روی جاده نادر پشتون را شسته بودند، پدرم دستم را گرفت، غرض عکس گرفتن و شامل نمودن در مکتب از خانه برامدیم. در…