امریکا ومترسک های رنگ، رنگش

عبدالرووف لیوال

0 78

مارشال عبدالرشید دوستم یکی از مترسک های است که ازطرف امریکا علیه طالبان به حیث یک مترسک هیولایی قبلاٌ بانیرنگ باپوست مترسک (یونیفورم مارشالی) ساخته شده ودرین روزها اجازه ی جنگ علیه طالبان را میخواهد، من نمیدانم این اولین بار است که بخاطر جنگیدن ، -آن هم در افغانستان اجازه خواسته میشود (مگر جنگ بخوبی هم میشود؟)

این مترسک اگر واقعاٌچنین اصولی میبود ونمک راخورده و در نمکدان نمی شاشید ، چرا برخلاف تصمیم ملل متحد (بینن سیوان) و خواست مردم افغانستان مانع نجات داکتر نجیب الله شد، درآن زمان مقابل یک احمدزی گستاخی نمود و حال از یک احمدزی امپریالیستی اجازه میخواهد (عجب است کار دالر!)

مترسک دوم :   برای مردم افغانستان خودطالبان هستند ، برای اینکه مذاکرات به اصطلاح صلح به نتیجه نرسد امریکا مترسک خلیلزادوطالبان را هی چرخانده میرود وچرب اعاشه واباطه میشوند.در70روزگذشته هیات دولت افغانستان هم خوب فربه شده وپلو خودرا خورده وپرده ی خودرا میکنند ( شولیته بخو، پردیته بکو)

مترسک سوم :  (انلارج نمودن موضوع خروج ازافغانستان) است که هرگز صورت نمیگیرد آیاعموسام که درتاریخ ،- زرنگی بخاطر شُفلیدن خون مردم و استثمارراثبت نموده ، این لقمه ی چرب (افغانستان) راترک نموده ومیرود ؟ تا چهل سال دیگر نه ، اگرتلویحاٌ نمایشی خارج هم شود –درعوض بجایش حلقه ی خبیثه ای که بنام دولت درافغانستان مستقر نموده ، جمع اعضای مخفی سیا، اجیران مزد بگیر کامباینها(صفرچندوصفرچند) سایرنوکران حلقه بگوش ، اجنت های آی،اس،آی داخل نظام وظیفه ی آنهاراانجام میدهند.

درمیان این همه مترسک ها ، گنجشکان بیچاره (مردم افغانستان) برای جوجه های خود چطور دانه خواهد چید ، بقول فرهاد دریا (ازمیان این همه دیوهای مست باید بگذریم)

خداوند (ج) فرموده است ((لایغیرُ……………….سرنوشت شمارا تغیر نمیدهم تا خود سرنوشت تان را تغییر ندهید))

پس ای مردم درین برهه ی حساس ، بدون هراس   از هر قشر وقومی که هستید ، بیدارشوید ، بجنبید ، بااتحاد خود یک بسیج ملی رابدور اشخاص ملی (چون رحمت الله نبیل ) که هنوز انگشت شمار در داخل کشور موجود هستند ،  گرد هم آیید و راه فلاح و نجات را بایک  جهش سرتاسری دریابید، باقربانی خود برای نسل آینده ی تان در مقابل مترسک های فوق بسیج شوید ، گرچه گرسنه و فقیر شده اید ولی با غیرت افغانی میتوان ازین مرگ تدریجی خودرا رهانید.

ومن الله توفیق  – به امید وحدت ، هوشیاری و همت همه اقوام عزیز کشور دوست داشتنی مان!

Leave A Reply

Your email address will not be published.