ځه ورځه وړي بلبلي

0 620

رحيم خان شيدا:-

هله شاباس، هله، هله ځه په منډه ځه!

وړي بلبلي شاته ونه ګورئ!

بيا مه راځه!

که راغلي نو ستا اوږد شملور او پنډ بريتور ورور به دې د لنډ خيټور او خيرن څڼيور پلارپه مشوره د ترسره کړي قتل په بدل کي د مقتول کورنۍ ته ورکړي.

که دوی لږ د سړي زامن وه او قتل يې نه وو کړی، بيا به دې پرداسي شپيته کلن بوډا خرڅه کړي چي پورته به يې قوغا او لاندي به يې ټغا نه ګيريږي.

که يې هغسي هم ونه کړل، نو په کور کي به دي ضرور د زنداني کوتري په څير وساتي.

آی وړې بلبلي!

ته به ضرور له ځان سره وايې چي ته رزيل رزالت کوي، ته مي دوست نه، ته مي دښمن يې، زما سپين کالی پلار او شوی کی ورور به ولي زما سره داسي ظلم کوي؟

زه درته وايم، بيخاره يې درته وايم، که خوشحاليږي او که خفه کيږي، که خنديږي او که ژړيږي، درته وايم يې، همدا اوس يې درته وايم:

ستا جنګاور پلار او قاچاقبر ورور به دې ځکه د خپل تر سره کړي قتل په بدل کي ورکړي چي دوی اصل کي ستا په شان غيرت، شجاعت او شهامت نه لري، دوی له بيري يو څوک قتل کړي او بيا د خپل سر د ساتني په خاطر ستا په شان باغيرته، باشجاعته او باشهامته خور و لور په بدو کي ورکړي.

دوی به دې ځکه قوغن او ټغن شپيته کلن بوډا ته په نکاح ور کړي چي د دوی په وجدان کي د بشريت سره مينه يوه زره هم نشته، د دوی مينه يواځي او يواځي له بنګلو، کاسو او پيسو سره ده.

دوی به دې ځکه په کور کي زنداني کړي، چي دوی د نفسي هواهيشاتو تابيع دي، دوی لکه ليوان د بل خور و لور ته په فکر کي وي چي کله به خپل د شهوت داړي په کي شخي کړي، دوی يې په ځان کي ويني، نو ځکه تا زنداني کوي، دوی بيريږي چي زموږ غوندي ليوني ليوان پر تا باندي د شهوت جهنم سوړ نه کړي.

نو هله وړي بلبلي!

ځولۍ درته نيسم.

زارۍ درته کوم.

ځه ورځه!

له دې تنګ او بدرنګ ماحوله لېري ولاړه سه!

هله، شاته ونه ګورئ!

ها!

وړي بلبلي!

يو بل څه!

خدای ته وګوره!

په لاس کي لکړه دې مه غورځوه، کيدای سي، يو بي کوره، بي اوره او بي خوره ورور دي عزت ته په سپکه وګوري.

Leave A Reply