د ناسیاله قام سیال وګړي پېژنئ؟ / بوریوال کاکړ

0 875

ځینې پښتانه فکر کوي چې دوی په پاکستان کې ښه ژوند لري او خوشاله دي نو ټول پښتون قام هم پکې خوشاله دی. داسې نه ده. دا پښتانه په اصل کې په شخصي او قامي ګټو کې فرق نه کوي او یا یې نشي کولای. دوی باید تر خپلو ګټو و قامي ګټو ته لومړیتوب ورکړي هغه ځکه چې که ټول پښتون قام سیال شو نو دوی به هم پکې سیالان شي ګنې یوازې د خینو خلکو په په ښه ژوند درلودلو ټول قام نه سیال دی او نه خوشال دی. د دې پښتنو حالت په دې ټپه کې ډېر ښه څرګند شوی دی.

په ډول ډال کې حمزه خانه
کور ته دې راغلم مور دې لنګ وهلی وونه

Leave A Reply