سل دې ومره خو د سلو سر دې مه مره/ رضوان الله شپون

0 199

د کونړ ننني وحشي برید له موږه د سلو سر هم واخیست، هغه مشر یې هم واخیست چې قام پرې راټولیده، هغه مشر یې واخیست چې د ترهګرو په وړاندې د دانګام ولسي پاڅون یې رهبري کاوه، ترهګر په دې پوهیږي چې د سلو سر باېد په نښه شي.
حاجي صاحب خانجان زموږ د مشر ملګري څیړندوي ظاهرشکیب کاکا وو چې د خپل زوی او یو ملګري سره یو ځای شهید شو.
ترهګرو! موږ به د سلو نور سرونه هم پیدا کړو، تاسې یوازې خپل وحشت او خپله اصله څېره موږ ته راوښوده.

Leave A Reply