زما بيغېرتي او که بي وسي/ ډاکټر نجیب زاخیلوال

0 718

کنړه زه کوښښ کوم چې تا هېر کړم خو ته مې نشې هېرولې. ځکه زه ستا زوی يم او د مور سترگې تل زوی ته وي. نن ستا له بدنه ويني څاڅې او ستا سترگې ما ته اړوي چې زه به دې له دغه حالته نور وژغورم!؟
kunar 15 bستا په دنگو غيرتي غرونو مې دې قسم .
ستا په نښترو مې دې قسم وي. زه پوهېږم چې ته به وايي چې زه څومره بېغرته يم.
نه نه زه بېغيرته نه يم .
کنړه!
پرون کندهار کې مذهبي ساديستانو ميندې بورې کړې. تا وليدل چې ما څومره په کلکو ټکو وغندل بيا چوپ شوم.
بيا يې په خوست کې د ښوونځي ماشومان د شهواني هوس د سړولو لپاره ووژل شول. نو بيا مې خپله چوپتيا ماته کړه او ښه په کلکه ټکو مې وغندل.
بيا يې ننگرهار په وينو سور کړ او شينواري يې په بمونو والوزول نو ما خپل ټکې اوسپنيز کړل او پر اوسپنيزو ټکو مې وغندل.
همدې مذهبي ساډيستانو چې دا څلويښته کاله يې زموږ په خاوره کې جنگ روان کړی او د خپل هوس د سړولو لپاره يې نن کابل او کنړ دواړه په وينو سره کړل.
نن زه يې په پولادي ټکو غندم.
کنړه! پوه شه چې زه بېغيرته نه يم، همدا کلک ټکې، اوسپنيز ټکې او پولادي ټکې زما د وسه پوره دی. نور نوڅه وکړم؟؟؟
هو زه بې غيرته يم!
دا ريښتيا ده چې زه بې غيرته يم.
ما تش په همدې غندلو ځان ته تسلي ورکړې ده او فکر کوم ….
اهان! له ما څخه گيله مه کوه.
تر څو چې زه د مذهبي سوداگرو د خپسې د سيورې لاندې ژوند کوم ستا د ازادۍ فکر لا هم نشم کولای.
ته به هره ورځ په وينو سور يې او زه به يې هره ورځ په کلکو ټکو غندنه کوم. دا غندنه به تر هغې روانه وي چې تر څو يوه ورځ زه هم ووژل شم او کوم مذهبي ساديست زما په وژنه د خپل شهواني هوس د سړولو لپاره جنت ته لاړ شي.
زه همدومره غيرت لرم له دې پورته له ما طمعه مه کوه.
زه هغه چرگ ته ورته يم چې د ورور وژنه وينم يوازې په هماغه شېبه کې کړت كړت او کوټ کوټاک وکړم بيا نور ارت ارت گرځم…
زه هم پوهېږم چې زما په کلکو ټکو، په پستو ټکو او نرمو ټکو غندل راته پيغور دی. موږ هم خولي لرو چې چيغې ووهو خو نه يې وهو!
kunar 11 zkunar 15 nهم لاسونه لرو چې پرې ازادي واخلو، خو نه يې اخلو.

kunar z 1

Leave A Reply