د سولې د ټینګښت لپاره لومړی ګام چې خورا ساده معلومیږي!/ عبدالله پیکار

0 459

د سولې د ټینګښت لپاره لومړی ګام چې خورا ساده معلومیږي!
(( ولسمشر دې پریکړه وکړي چې د د ه دتصویر په شمول به ټول هغه تصاویر له دولتي دوائرو ، وسایطو او اسبابو ایسته کیږي چې له ۱۳۵۰ هـ ل کال څخه وروسته یې سیاسي رول درلود . ))
دا به د سولې لپاره له داخل نه لومړنی بهترین ګام وي .

Leave A Reply