ناپليون نه چا پوښتنه وکړه/ عبدالستار سعادت

0 555

ناپليون نه چا پوښتنه وکړه; په لږو سرتېرو او کمو امکاناتو دې سترې او مجهزې لښکرې ماتې کړې, د بري راز دې څه دی?
ناپليون سړي ته وويل: ګوته دې زما په خوله کې راکړه او زه مې هم ګوته ستا تر غاښونو لاندې ږدم, په يو وخت يې په غاښوو او يو بل باندې رحم هم نه کوو. سړي ورسره ومنل او سيالي شروع شوه. د په غاښولو سره سم, سړي د ناپليون ګوته پرېښوده او چيغه يې کړه: تا وګټله.
ناپليون ورته کړل: که تا لږه حوصله کړې وای, دا چيغه به ما کړې وه او تا به ګټلې وه. زما د بري راز همدا دی; په ډېر سخت حالت کې حوصله کوم.
انساني تجربې ثابته کړې ده چې د غټو کارونو او برياو مهم لاملونه اکثر همت, تدبير او زغم وي. که تاسې امکانات او زور نه لرئ, مه ناهيلي کېږئ! فکر وکړئ! همت وکړئ او حوصله مه بايلئ! تاسې به ضرور خپلو موخو ته رسېږئ.

Leave A Reply