هغه ورځ عصمت قانع لیکلي و، چې استاد سیاف ملي سړی دی/ ابااسین بریال

0 555

هغه ورځ عصمت قانع لیکلي و، چې استاد سیاف ملي سړی دی، وطندوسته دی، که غدار وای خارج ته به تللی و.
ماویل هغه حریص دی، ټول وطن خوري، خلک خو له دوی څخه بهر ته تښتي، نو دی څنګه وتښتي، مافیا یې خپله ده، وژل خپله کوي، پیسې خپله راټولوي، تر ګرد وطن یې لاس چاپیر کړي. دا مزې نو بل چیرته دي. سیاف به چیرته لاړ شي، هغه د همدې شډل وطن د غلا او چور لپاره جوړ دی.
هرڅوک په دې مه ستایئ چې یوه پیاله شین چای درکوي، یا درسره خاندي. خلکو ته معیارونه وټاکئ. سیاف نور نو څه وکړي خو چې هره مسله ده دده پکې سر دی. دا ورځې یې چې واک راکم شوی، والیان وزیران نلري، هره ورځ د حکومت پرځای نظام غندي.
سیاف مترادف دی له دې ټولو وطني ستونزو سره. که سیاف له وطن لاړ ایله وطن وطن شي.

Leave A Reply