د چاريكارو په سرك تيريدم/ سهیلا حسرت نظیمی

0 479

د چاريكارو په سرك تيريدم، دى پلاكات مى پام ځانته واړاوه. ما ويل چى كودتا شوى او زه بى خبره يم. خو چى بيرته كابل ته راغلم نو پوه شوم، حكومت بى خبره دى چى بل جمهور ريس هم لري!!!

Leave A Reply