څوک چې دهشت غواړي/بصیر بیدار ستوری

0 453

څوک چې دهشت غواړي او ژوند وژني انسان وژني

په ‌‌‌‌‌‌ډېر وحشت سره ځان وژني ټول جهان وژني

هغه به څنګه جنتي شي چې د ژوند دښمن وي

د دوزخ اور کې به ضمیر دخپل شیطان وژني

ځانته به وایي مسلمان څڼي به غټي پریږدي

دا به وي څه رنګ مسلمان چې مسلمان وژني

د چا نه سر په بي رحمۍ غوڅ کړي څوک وسوځوي

داسي ظالم شي چې په خپل لاس خاندان وژتي

ځان پوري وتړي بمونه د جنت په طمع

دومره جاهل شي خدای ورکړي ژوند جانان وژني

د خدای لپاره څه ګیله به ددي خلکو کوي

څوک چې دبل په لمسه خپله خپل ارمان وژني

ژبي ګونکۍ شوي بد ته بد او ښه ته ښه نه وایو؟

له ‌‌‌‌‌‌ډېري ویري به مو هر وخت خپل وجدان وژني

بصیر بیدار ستوری

Leave A Reply