پر پوهنتون د برید کسات داسې واخلئ ! / عبدالفور خپلواک

0 502

د شهیدو زده کوونکیو او پوهنتون ساتونکیو ارواوې داسې ښادې کړئ :
دا ځل همدا پوهنتون څو ځله لوی کړئ، د دوه زرو پرځای شل زره زده کوونکي په کې ونیسئ، فیس یې راټيټ او تدریسي معیار یې لوړ کړئ ! څانګې په کې زیاتې کړئ او اکاډمیک کچ یې ماسترۍ او دوکتورا ته لوړ کړئ، له ټولې نړۍ څخه ورته استادان راوغواړئ !
له دې پوهنتون څخه فارغو شویو زده کوونکیو ته کار ورکړئ، چې نور ځوانان هم وروزي او د افغانستان د خلکو د انساني ژوند په شرایطو کې مثبت بدلون راولي.
ایله به هلته د تورلینګیو تور نیتونه له خاورو سره خاورې شي.
اوس خو پوه شوئ، چې ستاسو دوښمنان تر هرڅه زیات ستاسو له پوهې څخه ویره لري!
شعور ښکر و لکۍ نه لري، شعور همدا دی، چې خپل دوستان او دوښمنان وپېژندلای شو.

Leave A Reply