غزل/ شاه نواز باقر

0 1,152

چې غزل ته مې اوس ذهن برابر شي
نو رديف د کافيې نه مرور شي

په لګن کې اوبه را وړم ورته کينم
چې را ياده کناره د سمندر شي

تنهايي مې په لار ونه خوري ويريږم
ستا احساس مې دې د لارې همسفر شي

چې د کاڼي په مړوند باندې ويده شم
چرته پاتې دې له مانه هم څادر شي

د شبږم وخت اذان هم کېداى شي وشي
او پخپله څوک د خپل ځان پيغمبر شي

ستا د ياد مرغه رانيسمه باقره!
رانه پاتې په لاسونو کې وزر شي

Leave A Reply