شمشتو او پښتو / مطیع الله احمدزی

0 559

ځيني وخت به فرهنګي بنډارونه کيدل زه به هم کله کله له ډاکتر مالک ستانيزي سره تلم شمشتو کې د نجونو ښوٶنځي کې پښتو نه وه ټول درسونه يې په دري ژبه و ځينو ملګرو ويلې چې بايد دا مسئله حل سي نو له هغې جملې نه ډاکترحنيف_حيران، استاد سميع_الله_ايلم هم ٶ ملګرو تصميم ونيو عريضه يې تعليم و تربيه رياست ته و کړه، نو رياست ته زه ورغلم چې عريضه مې د استاد علي مخ ته کيښوده، برګ برګ يې را وکتل واى شما خو کل تان افغان ملتي شدين او يو څو نورې خبرې يې هم وکړې خو لنډه يې په دې ښونځي کې مو پرې پښتو صنف شروع کړ زه په ملګرو کې تر ټولو وړوکى وم نږدې مې د حزب په دفتر کې د مورنۍ ژبې په سر سم وهل خوړلي و، خبر تر دې را ياده سوه چې له هر چا د ملي ګټو ارزښتونو، ژبې او کلتور ساتلو تمه نه ده پکار. ملګرو په ياد مو شول او که نه؟؟؟

Leave A Reply