دا د افغان حکومت د ترانسپورت وزيربه سترګې اوغوږونه لری اوکه نه ؟

0 522

که ټوله ورځ د کابل په ښارکې وګرځيږی يوملی بس سرويس به ونه وينی چې ښاريان پکې سپاره وي اوسرويس ښاری خدمت وکړی حال داچې دملی بس په نوم يولوی رياست شته دی تنخواګانې اخيستل کيږی غلا پکې کيږی پيدا اوفناه پکې ډيره ده خودکابل ښاريانوترانسپورتی بد حالت او لوړی کرايی داکوڼ اوړوند وزير نه وينی اونه څه اوری ياداچی عقل اوشعورنلری دښو اوبدوفرق نشی کولی اوياداچې ايمان اووجدان نلری دمظلوموغريبانو اوبيکارووطنوالوپدی بدحالت يی زړه نه خوږيږی کوښښ کوی چې خصوصی ترانسپورتی سکتور رامخ ته کړی په خصوصی سکتورکې پيدا اوفناه ډيره ده خو د بدبختومظلوموافغانانوملاګانې پدا لوړو کرايو ورکولوماتی شويدی د ملی بس سرويسونه لوی اوغټ دې کرايی کمې دی ګټه يی دملت دی ګټه يی دبيت المال بودجی ته ځی زاړه ملی بسونه بايد ترميم شې اوهم هغه ټاټابسونه چې هنددوست هيوادافغانانوسره کمک کړيدی هغه بسونه بايدډير زر راوړل شې ترڅوپدی بدوورځوکې افغانان ورڅخه استفاده وکړی ٠
بل بايد هغه شل زره ټنه غنم چې هند کمک کړیدی که په هرقيمت تماميږی هغه بايد راوړل شی چې راتلونکی سوړژمی کې دنرخونو دلوړوالی مخه ونيسی قحطی اوقيمتی رانشی په افغان اوسنی کابينه کې ټول قاچاقبر اوسوداګر راټول شويدی دوي کوښښ کوی چې ملی ګټې دخپلوشخصی ګټو قربانی کړی ځمکه هغه سوځی چې اورپری بل وی موړ دوږی دحاله څه خبردی ؟
غنی صيب سوړ ژمی راروان دی مهاجرين اومسافرين هم شکردی ډير بيرته خپل وطن ته راغلل ټول ترانسپورت دسوخت موادو اوخوراکې موادوته ضرورت لري افغان حکومت بايدسوړژمی ته پوره اماده ګې ونيسی چې په ژمی کې دمشکلاتو سره مخ نشو٠
غنی صيب بايد افغان بيت المال په باج اولاش بيځايه مصرف نکړی ٠

میا محمد بشیریار

Leave A Reply