په افغانستان کې سیکولاریزم لکه چې د کفر په مانا ومنل شو/ عبدالفغور لېوال

0 532

په افغانستان کې سیکولاریزم لکه چې د کفر په مانا ومنل شو . غم دا دی، چې هیچا د سیاسي ـ ټولنیزو نوموونو د سمې پېژندنې خواري ونه کړه.
ټاپې بندې ! او زه دلته د کومې نوموونې پر ښه او بد نه غږیږم، خو دا راته د خلکو رښته ( حق) بریښي، چې پرنړیوالو مفاهیمو پوه شي. یو مهال یې ( کمونیست ) د افغانستان خلکو ته داسې ورپېژندلای و :
په روسي ژبه کې (کمو) خدای ته وايي او ( نیست ) هم د نشته په مانا، نو کمونیستان په همدې عقیده دي، چې خدای نه شته . ( العیاذبالله )
هماغه وخت هم دا د خلکو حق و، چې پوه شوي وای: ( کومون Common- Commune) ګډ او اشتراکي ته وايي او کمیونیسم هم هغه سیاسي ـ اقتصادي تفکر دی، چې پر ګډ مالکیت او د اقتصادي سرچینو په ګډه کارونه باور لري. البته، د دوی عقیدوي تفکر بیخي یوه بیل بحث دی، خو کمیونیسم سیاسي اقتصادي اصطلاح وه، نه دیني یا ضد دیني، چې د افغانستان نالوستیو او ناروزلیو فیلاسوفانو(!) به تشریح کوله.
سیکولاریزم ـ په فرانسوي ژبه کې (sécularisme )ـ هغه سیاسي ویی دی، چې د موډرنیسم په زمانه کې یې د سیاسي ادارې او دیني ادارې پر بېلتانه او ځان ځان ته ماهیت ټینګاره کاوه.
زه یې بیا هم پرښه والي یا بد والي خبره نه کوم، خو لږ ترلږه د خلکو پوهېدل پرې ضرور دي، چې د کفر او بې دینۍ په مانا یې ونه مني.

Leave A Reply