يو څوک زما لپاره !/ اسدالله غيرت

0 551

يو څوک زما لپاره

ورځ کې پنځه ځلې ، زما په حق کې

د هر رنګ ستونزو څخه

د بچ کيدو په خاطر

د خوشحالۍ په خاطر

د يوې ښکلې زندګۍ په خاطر

د خدای ج په در کې دوه تنکي لاسونه

دوه ګلالي لاسونه

په عاجزۍ او په دعا جګوي

يو څوک زما لپاره

خدای ته سوالونه کوي

د هر لمانځه نه وروسته

يو ځوک زما لپاره

د ګريوانه لمنه

په سپينو اوښکو مينځي .

۱۳۸۹/۴/۷  منداخيل

 

Leave A Reply