په حماسو، اتلانو او اتلولیو پسې سرګردانه ولسه !/ عبدالغفور لیوال

1 736

په حماسو، اتلانو او اتلولیو پسې سرګردانه ولسه !

هیله ده نن مو تنده ماته شي! نن به د همدې زمانې حماسه، چې دوو کوشنیو اتلانو راپنځولې ده، یوځل بیا در په زړه کړم:

احسان الله او نصرت الله، دوو اته کلنو ماشومانو له ګردې څېړۍ څخه ترګردیزه شپېته کیلومتره لاره پلې وهلې او په ګردېز کې یې له چارواکو څخه ښوونځی غوښتی دی.

ماته له لکونو ټوپکوالو او لښکروالو څخه ستر اتلان همدا برېښي.

ما، چې د نومهالو جګړو هېڅ جګړه مار اتل نه دی ګڼلی، خلکوبه پوښتلم: نو ستا اتل څوک دی؟ او زه به مجبور وم، په خپل اتل پسې وګرځم. دا دی غبرګ اتلان او د نوې زمانې حماسه مې وموندله، که چا وروسته له دې پوښتلم، نو همدوی به ورښییم.

افغانانو!
ایله همدا حماسه او اتلواله مو مبارک شه !

1 Comment
  1. Sistani says

    دیر اعلی معلومی. بزگر صاحاب

Leave A Reply