د اوسنۍ زمانې ځیني اخوانیان او تندلارې…./ خوشال خلیل

0 580

د اوسنۍ زمانې ځیني اخوانیان او تندلارې مذهبیان موسی شفیق په دې خاطر ستایي چې په کابل کې يې یوازینۍ د عیسویانو کلیسا ورانه کړه په راډیو کې يې اذانونه شروع کړل او دینداره شخص و، خو زه ډاډه یم که چېرته اوس موسی شفیق ژوندی وای او هغه یې له امریکايي سګرټ، لوکسې نکټايي او دریشۍ کې د لوڅو پونډیو ولا ښځو سره لیدلی وای، ځانمرګی برید یې پرې کاوه.
اوس که فکر وکړو چې هغه اخوانی و، نو زه د مرحوم شفیق په څير اخواني سره چې د وطن د جوړولو طرحه وي، ډموکراسۍ ته ژمن اوسي او د وطن د خپلواکۍ او ترقۍ فکر ورسره وي، ملي غرور ولري، په خپله ژبه ادب تخلیق کړي، هیڅ ستونزه نه لرم. زه به ډېر خوشاله شم چې دوی د مرحوم شفیق په څیر شي.

Leave A Reply