ولې حکمتیار تر چا بد دی؟/ مطیع الله علیمی

0 917

ولې حکمتیار تر چا بد دی، چې د ناهید شهید قاتلان به ګرځي، د افشارو مرتکبین به ګرځي، د میوند جادې خاورې کوونکي به ګرځي، پر سرونو د میخونو وهونکي، د مړو رقصوونکي، د سینو پریکوونکي، د جبل سراج د فاشیستي اخواني ستمي، اخواني بابه جاني ایتلاف غړي به ګرځي، د بنن سوان د طرحې سبوتاژګر به ګرځي، حکمتیار به نه ګرځي. ایا تش پدې چې د جبل سراج ګنده ایتلاف يې سبوتاژ، او د سکاریستي , فاشیستو لنډه غرو ته يې د سر په کاسه اوبه ورکړې؟

Leave A Reply