لوی کندهار، لوی ننګرهار، لويه پکتیا/ اباسین بریال

0 578

لوی کندهار، لوی ننګرهار، لويه پکتیا.
وړوکی پنجشیر، کوچنی جاغوري، وړه دایکنډي.
چېرته ډېر ښونځي بند دي چېرته ډېر پرانستي؟
له کوم یو کانکور ته ډېر زلمیان راځي؟ په کوم یو کې ډېرې نجونې مکتب او دفتر ته ځي؟
په کوم یو کې ډېر خلک درې څلور ښځې کوي؟ په کوم يو کې لا هم ښځينه ډاکتره او مسلکي ښوونکې نشته؟
پښتانه په هغه څه پسې سرښ وي چې نه کوچ کوي، نه شیدې.
په کلي کې مو د برترۍ معیار جایداد دی، په ولسوالۍ کې مېړونه، په ولایت کې خېل، په سیمه کې قبیله، په وطن کې په سرکار کې لوړه څوکۍ.

دې کاذب غرور د ګړنګونو کړو.

Leave A Reply