کله چې دکونړ نوم یادوو/ ډاکټر لطیف یاد

0 818

ما دکونړ له سینده جارکړي
زما لالی به پکې مخ و ینځلی وینه
کله چې دکونړ نوم یادوو نو د دشرق دستر نابغه او علامه سید جمال الدین افغان اونوروسترو پوهانو لکه :مولانا جما ل ا لله پشدی کونړي . سید شمس الدین مجروح ، پوهاند شهید بها ءالدین مجروح، ارواښاد کبیر ستوري او دخپلواکۍ دستر اتل او دارنوی دجګړې دمحاذ لارښود غازی میرزمان خان کونړي نومونه مو سترګو ته ودریږی.دکونړ ښایسته غرونه ،دکونړښایسته ځنګلونه او درې او دکونړمست او څپانده سیند مو سترګو ته ودریږي .علامه سید جمال الدین افغان خو بکې هغه ستر عالم و چې دشهرت انګازې یې په ختیز او لویدیز کې خورې دي اودده آثار اوس هم په اسلا مي نړۍ کې دزیا ت شهرت نه برخمن دی نو خکه استاد ګل پاچا الفت دده په ستاینه کې ویلي دی:
د کونړ د لوړو غرونو په لمن کې
نابغه فرزند پيدا د سيد صفدر شي
پښتنه مور هسې زوی واخلي په غېږ کې
چې د دهر او جهان نامي پسر شي
ډير پوهان ور ته سر ټيټ په شاګردۍ کړي
ډېر شاهان يې په تعظيم مخې ته ورشي
همېشه يې قدر کيږي په عالم کې
څوک چې لوی په علم وفضل او هنر شي
او مولانا جمال الله پشدی کونړی پکې هغه ستر دینی عالم و چې دنورو علمي اثارو سربیره یې د دهندوستان دستر دینی عالم قاضی محب الله بهاري د منطق په مشهور کتاب سلم العلوم یې یوه داسې هراړخیزه شرحه لیکلې ده چې نړیوال شهرت لری چې ( التحقیق الوافي لحل المغلقات قاضي ) نومیږي .همداراز بل ستر کونړی فیلسوف سید بها ءالدین مجروح و چې دده مشهور کتاب( ځانځانی ښامار ) دده یو لوی شهکار ګڼل کیږي .

Leave A Reply