له عقلاني پلوه، موږ له سیاسي زمانې څخه پوره نیمه پېړۍ وروسته پاتې یو:

0 719

له عقلاني پلوه، موږ له سیاسي زمانې څخه پوره نیمه پېړۍ وروسته پاتې یو:
اوس د شوروي یرغل په اړه اسناد پلټو
نن د یوه پخواني ولسمشر ټولې وړاندوینې ریښتیا شوې ګڼو، چې د وطن د راتلونکې په اړه یې کړې وې، هغه مړ دی او هېڅ ګټه نه لري.
——–
چې پنځوس کاله وروسته به بیا د نن په اړه څه لیکو؟ خدای خبر دی.
——–
ترسمندرونو پورې غاړه نظامونه زموږ د راتلونکیو پنځوسو کلونو په اړه پرېکړې کوي، دوی پوهیږي، چې پنځوس کاله وروسته به دلته څوک واکمن وي او باید څه وشي؟
——-
وګړي د دواړو جغرافیو سره ورته دي، خدای پاک دواړه یو ډول هست کړي دي.
——–
توپیر همدومره دی، چې هغوی عقل کاروي، موږ یې نه .

عبدالغفور لېوال

Leave A Reply