شهيد سردار داود خان زمانه کې د مولايانو فسبوک …/ قاضي باران

0 2,211

شهيد سردار داود خان زمانه کې د مولايانو فسبوک د مسجد منبر وو او ځينو به يې د داود خان د تکفير او ردت فتواګانې ورکولې..
اروښاد استاذ مولوي صاحب امان الله لوګري کيسه کوله چې موږ به د داود خان پر ضد فتواګانې ورکولې مسجدونو کې..
يوه ورځ زه او درې مولوي صاحبان ملګري مو وغوښتل شولو او موږ ته وويل شو چې داود خان تاسو سره کتل غواړي، موږ هم خوشحاله چې زموږ فعاليت نتيجه ورکړه او داود خان به موږ مسکينانو سره اوس جوړه کوي..
کله چې ورغلو نو داود خان پرته له سلام څخه پوښتنه وکړه چې تاسو زما په اند څه واياست؟
موږ ورته خپله خبره او غوښتنه عاجزۍ سره له ډاره په ډېره نرمه ژبه بيان کړه..
د هال يو اړخ ته متوجه شولو چې لښتې چمتو شوي دي..
داود خان له يوې اشارې سره خپلو عساکرو ته بس موږ هم پوه نه شولو خو د لښتو او وهلو باران شو، داود خان هم په دې چربه مېلمستیا کې خپله برخه واخيسته چې خداى شاهد دى سخت يې وډبولو..
ښه مو چې وهل وخوړل بيا يې وشړلو او زما هماغه تېښته وه له وطن څخه ايران ته بيا مصر ته تر نن ورځ..
کاشکې زموږ ننني دولت کې همداسې د داود خان په څېر يو انسان پيدا شي چې دغه فسبوکي تکفيريان داعشيانو سره ملحدان راغونډ کړي او ښه وهل ورکړي چې تکفير او الحاد ورڅخه هېر شي وطن ارام شي د دې دوه ډلو له شر و فساد څخه مومنان په امان شي

Leave A Reply

Your email address will not be published.