د کندهار نوي والي لومړی قدم …/ اباسین بریال

0 790

د کندهار نوي والي لومړی قدم دغسې په نیکمرغۍ او غور و پش په کندهار کې کې کیښود. د موټرو کاروان یې په غالیو روان دی. دا کوم کندهار دی؟ دا کوم خارق العاده او نوبل ګټونکی انسان دی؟ دې انسان کومه سیاره کشف کړې؟ دا کومې ټولنې ته ورغلی دی؟ هماغه کندهار ته چې د اور سره کرښه ده؟ هماغه کندهار ته چې د ورځې حد اوسط درې کسان پکې ترور کېږي؟ هماغه کندهار ته ورغلی، چې یوازې په ژیړۍ ولسوالۍ کې یوولس زره کونډې لري؟
د انساني‌ټولنو فتنه او افت له نااهله حاکمانو راولاړېږي.
یوه خطرناکه مافیا په ټول وطن حاکمه ده، خلک ځینې هیر دي، دا د ملا او زوم حکومت دی. دلته دغسې چارواکي د خلکو د خدمت لپاره نه مقرریږي، بلکې دغسې مشران پر ولس د خدای غضب دی.
د فقیرو ټولنو د ژوند تصویر دغه غټ خیټی انسان، د خلکو بدرګه او په غالیو د زرې موټرو مزل دی.

Leave A Reply