وا ډاکټر صیب غني غږ اورى که نه؟ دلته چينګ او پړت سياست نه چلیږي/ ریاص مومند

0 684

وا ډاکټر صیب غني غږ اورى که نه؟
لږ سخت شه، ګنې دا نرمي به دى وخوري لکه تانه مخکې يې چې تکړه تکړه وخوړل.
امان الله خان سختي ونه ښوده، نظام يې مات، بيا يې ټول عمر پردي وطن کې ډېر بد حالت کې تېر کړ.
داود خان که سختي ښودلى واى، کورنۍ سره به د منځه نه ته او افغانستان به داسى بدى ورځې نه ليدلى.
ډاکټر نجیب که نرم شوى نه واى نو نظام يې ورته په زور نه شو ختمولى او اخره کې به داسى نه وژل کېده .
کرزي بېچاره ځان او ايمان پرى وخوړ خو اوس هم کرزى مرده باد وي، نو !!!
دا افغانستان دى، دلته به ډېر ښه سړى کېږي نه!!
پکيستان ته اوګوره، څوک خو دى د نظام ( پوځ) پسى خبره وکړي، په سبا ورک وي.
دلته چينګ او پړت سياست نه چلیږي، کله کله به ځان نه حجاج ابن يوسف جوړى، کله ګاندهي، او کله اشرف غني.
دا يو څو کسه دي، په والله که د ولس زور لري، فقط ولس ته مخه کړه. مه ورکوه دا چانس د لاسه مه ورکوه،ځان به هم تباه کړى او وطن هم.

Leave A Reply