دا پينځلس کاله چې له کندهار څخه نیولی تر پکتیا او ننکرهار پورې زموږ په جنازو کې بمونه الوتل

0 553

“دا پينځلس کاله چې له کندهار څخه نیولی تر پکتیا او ننکرهار پورې زموږ په جنازو کې بمونه الوتل او خلک وژل کېدل نه سپنتا، نه بسم الله، نه صالح او نه بل بل استعفا کوله خو کله چی د دوی د بي کفایتۍ له امله د جنګ جغرافیه لویه شوه او د دوی تر جنازو ورسیده اوس د استعفا غږونه کوي، دا خلک چې نن چيغې وهي او قدرت نه یې لاسونه لنډیږي دا دوی خپله بی کفایتي ده چې نه یې ځان وساته نه ملت او نه یې ملي فکر وکړ. دوی د خپلې بي عقلۍ او لنډه غرۍ بیه پرې کوي، زموږوالو خو هسې هم ښه ورځ نشته چې وډار شو له بحرانه باید دوی وډار شي.”

ـ خوشال خليل

Leave A Reply