د نظام په وړاندې بغاوت !  / انجنیر ظهیر

0 757

د نظام په وړاندې بغاوت !
پنځه كاله دمخه مو د سولې په هكله يو وركشاپ درلود. د هر اړخيزه خبرو اترو په ترځ كې ، يو هزاره ورور پورته شو او په پوره عصبانيت يې په امير عبدالرحمن خان سخت بمبارد شروع كړ او داسې هڅه يې كوله چې ووايي : امير عبدالرحمن خان هغه څوك دى چې زموږ هزاره گان يې زيات وژلي دي . هغه چې خپل زړه تش كړ نو ما لاس پورته كړ او خبرو نوبت مې واخيست . ماورته وويل : امير عبدالرحمن خان هيڅكله څوك په دى نامه نه دي وژلي چې ته ولې هزاره يې ، كه داسى واي نو بيا يې زموږ د شينوارو له سرونو نه ولې ( كله منار) جوړاوه ؟
امير عبدالرحمن خان هغه وخت هر هغه څوك له منځه وړ چې د مركزي نظام واكمني يې نه منله او په وړاندې يې بغاوت كاوه ، هغه كه ستا هزاره و او كه زما شينوارى !
كه اعتبار مو نه راځي هغه تاريخ ولولى چې ستاسو خپل كاتب هزاره ليكلى دى .
د دې خبرې سره سم يې سر ځمكې ته ونيو او په سالون كې د سكوت د فضا تر څنگ نرۍ مسكاه هم خپره شوه .

Leave A Reply