Browsing Tag

د باچا خان ویناوې

د باچاخان ويناوې

اولنۍ مدرسه:  ۱ــ د مور غیږ د انسان اوله او ډېره مهمه مدرسه ده. (۱۷ مخ) د بدۍ وس:  ۲ ــ خدای (ج) دې پښتون ته د بدۍ وس نه ورکوي او چې وس ومومي، لکه د لړم د بچو خپله مور خوري. (۲۵ مخ) بهادران:  ۳ ــ رښتیا خبره دا ده، چې ظالمان…