Browsing Category

ټولنیز علوم

وندالیزم او موږ

وندالیزم یا واندالیزم په انګرېزي ژبه کې په ښاري کچه عامه ځایونو او شتمنیو ته د زیان اړونې، له علم و هنر سره د دښمني، وحشي کېدلو او خرابولو مانا لري. د نظر د خاوندانو په خبره…

د زمانې دستور

یو څو ورځي دوران دی د بی هنرو او غافلانو دا به تیر شي، هغوي چې بی ځايه مغروریزي ژر ورکیږي، دا دستور د زمانې دی چې په وار وار تکراریږي ، د هر چا وار د ارهټ د منګوټي په شان راځي او…

فردي نظم او خوښي

اس چې مهار نه شي ،منزل ته نه رسيږي. تيل او ګاز چې رابند نشي هيڅ شي ته حرکت نه ورکوي،اوبه چي راټولي نشي بريښنا او انرژۍ نه جوړوي،او ژوند چي متمرکز، وقف او منظم نشي وده نه کوي. د…

د کلتور زوال

کلتورونه د اوبو پشان روان او بهاند وي او کېدای نه سي چې جامد یا ساکت دي پاته سي او که چيري جامد یا ساکت پاته هم سي نو خپل ارزښت به حتمن په ډېر سرعت وبایلي. انسان د تغیر بچی دی،نوي…

شعور او لا شعور څه شی دي؟

تيره ورځ استاد شرف الدين عظيمي، د شعور او لاشعور په اړه ډېرې مهمې خبرې وکړې، داسې یوڅه مو ترې زده کړل: شعور چې یوازې خدای پاک انسانانو ته ور کړی دی او ګټه ور څخه اخيستلی شي. د…

ځان پېژندنه

ځان پېژندنه د خپل ځان پیدا کول د خپل ځان پېژندنه او له نورو سره یې اړیکه جوړونه ده. دا ساده چاره څرنګه ترسره کولای شو؟ هغه کس چې نور پېژني هوښیار دی خو هغه کس چې خپل ځان پېژني…