Browsing Category

صفحه دري

ققنوس‌ها

«تقدیم به دانش‌آموزان که آرزوهای بلند داشتند!» چشمانم به سقف دوخته‌شده، چراغانِ آویزان از روی سقف را می‌بینم که می‌درخشند. خیلی روشن و نوران‌اند، چنان‌که چشمانم از دیدنشان عاجزی…

خاطرات مکتب

در یکی از ساعات درسی پا بیرون از صنف گذاشتم و خواستم فرار کنم "انضباط" مانع شد و از جهالت درگیر شدیم. خبر فورا به سرمعلم رسید و به اداره احضار شدم. پرسید با کی جنگ کردی؟ گفتم…

مادر

مقامت عالی‌تر از فرشته‌های خدا بهشت زیر پایت، وجود مهربان آدم با خلقتت تکمیل گشت تو روح پاک، بهترین مخلوق خدا تو پاکی، فرشته‌ای بهترین ترکیب الفبایی مادر! تو مرا نُه ماه پیش از…

بر فراز کوه های هندوکش

وطنم! رویش‌گاهِ زنان نجیب، مردان دلیر، پرنده‌گان خوش‌صدا،‌ جنگلات پرثمر، دریاهای زلال، خاک پُر برکت، کوههایی با سنگ‌های گران‌بها و حیوانات نادر. بارانش رحمت، آفتابش یمن و برفش…