Browsing Category

میرعبدالرحیم عزیز

انتقام غنی

10/18/2021   فرار غنی و همراهان از افغانستان در روز 15 آگست سال جاری باعث شده است که یک عده از افراد دور و نزدیک به غنی  نظرات خود را در مورد تصمیم رئیس جمهور سابق بنویسند. چیزی…