Browsing Category

سیاسي مرکې

ډاکټر محمد فرید بزګر: تر اوسه مو د پنځه ميلونو پورې کتابونه چاپ او په ټول افغانستان کې وړيا ويشلي دي

د کور د موسسې مشر ډاکټر محمد فرید بزګر د دعوت سره په مرکه کې:   تر اوسه مو د پنځه ميلونو پورې کتابونه چاپ او په ټول افغانستان کې وړيا ويشلي دي دعوت میډیا: که د کور د موسسې په…