Browsing Tag

روح الله ظافر

هدف او ډولونه یې

هدف: هغه نظريه یا کړنه د راتلونکي چې د هغې د ترلاسه کولو لپاره یی تعهد کیږي او کومه مطلوبه پایله چې لاسته راځي دغه کړنه د هدف په نامه یادیږي. د هدف ډولونه ١) لنډ مهاله اهداف ٢) اوږد مهاله اهداف ٣) شخصي اهداف ٤) مسلکي اهداف ٥) اکاډمیک…